St Senan's

‹ Back to church list
Address
Bealaha
Co. Clare
Parish
Doonbeg (Killard)
St Senan's

St Senan's


Sundays
Saturdays
Mon - Fri
HolyDays
Vigil (Sat)
7.30 PM
Vigil
7.30 PM
Mon
 
Tue
 
Wed
 
Thurs
 
Fri
 
Day