At the request of Bishop William Walsh the Polish Chaplaincy was formed in August 2007 in Diocese Killaloe. The main purpose of chaplaincy is to take pastoral care to Poles who live in Diocese Killaloe and to help them to integrate into the church community. The Polish Chaplaincy is housed at the Cathedral Presbytery in Ennis and current chaplain is Fr Dariusz Plasek.

Pastoral services include;

 1. Masses in Polish in the Diocese Killaloe:
  • Ennis – every Sunday at 3.00 pm
  • Birr – third Sunday of the month at 6.30 pm
  • Nenagh – fourth Sunday of the month at 6.30 pm
  • Roscrea – fourth Friday of the month at 7.30 pm
 2. Sacrament of confession – half hour before the Mass.
 3. Pre-marriage course in Polish – Spring and Autumn.
 4. Celebration of Baptism usually is performed during the Polish Mass
 5. Preparation for baptism – One week before baptism.
 6. Catechesis for children – on Saturday twice a month.
 7. Preparation of documents for wedding in Poland – couple should contact the chaplaincy office four months before their wedding date.

The Polish Chaplaincy is responsible for preparing all documents needed for marriage in Poland

More information contact: Polish Chaplaincy in Diocese Killaloe, Cathedral Presbytery, O`Connell St., Ennis, Co. Clare
Mobile: 087 703 6053
Email: dariuszplasek@ennisparish.com

Duszpasterstwo Polskie w Diecezji Killaloe  

Z woli Bp. Wiliama Walsha w sierpniu 2007 zostało powołane Duszpasterstwo Polskie w Diecezji Killaloe. Głównym celem duszpasterstwa jest sprawowanie opieki duchowej nad Polakami mieszkającymi w Diecezji Killaloe oraz pomoc w integracji wspólnoty kościoła. Duszpasterstwo Polskie mieści się przy katedrze w Ennis – obecnym duszpasterzem jest Ks. Dariusz Plasek.

Posługi duszpasterskie:

 1. Msze św. w języku polskim w diecezji Killaloe:
  • Ennis – co tydzień w niedzielę o godz. 15.00
  • Birr – trzecia niedziela miesiąca o godz. 18.30
  • Nenagh – czwarta niedziela miesiąca o godz. 18.30
  • Roscrea – czwarty piątek miesiąca o godz. 19.30
 2. Sakrament spowiedzi – półgodziny przed mszą św.
 3. Przygotowanie przedmałżeńskie w języku polskim – wiosną i jesienią
 4. Sakrament chrztu św. udzielany jest zwykle podczas polskiej mszy św.
 5. Przygotowanie przedchrzcielne – tydzień przed chrztem
 6. Katecheza dla dzieci – w sobotę, dwa razy w miesiącu
 7. Przygotowanie dokumentów do ślubu w Polsce – narzeczeni winni zgłosić się w kancelarii duszpasterstwa cztery miesiące przed planowaną datą ślubu.

Duszpasterstwo Polskie przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne w Polsce.

Więcej informacji: Polish Chaplaincy in Diocese Killaloe, Cathedral Presbytery, O`Connell St., Ennis, Co. Clare
Mobile: 087 703 6053
Email: dariuszplasek@ennisparish.com