Find your parish

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Ennis

Bunaíodh Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg faoi phatrúntacht easpag Chill Dá Lua i 1983 chun freastal ar an éileamh d’oideachas tré Ghaeilge i gceantar na hInse. Bunscoil comhoideachais, luath thumadh iomlán í Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg. Bhí 234 dalta ar na rollaí i 2009, agus tá an scoil ag fás i gcónaí. Tá naíonra lonnaithe ar an láthair scoile freisin. Tá 11 oide ar an bhfoireann teagaisc faoi láthair.

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg was established in 1983 under the patronage of the Bishop of Killaloe to serve the demand for All Irish primary education in the Ennis region. GMC is a co-educational, early total immersion primary school. The gaelscoil had 234 children in 2009 and continues to grow. A naíonra (All Irish Pre-school) is also located on the grounds. There are currently 11 teachers on staff.